O nama


Fondaciju su osnovale kolege, učenici i porodica Profesora Arsenija Vujovića sa željom daljeg uspješnog razvitka građevinskog konstrukterstva u Crnoj Gori.

Upravni odbor Fondacije:
dr Pero Vujović dipl.inž.građ. predsjednik
prof. dr Mladen Ulićević dipl.inž.građ. član
prof. dr Duško Lučić dipl.inž.građ. član