O nama

Arsenije Vujović logo

Fondaciju su osnovale kolege, učenici i porodica Profesora emeritusa Arsenija Vujovića sa željom daljeg uspješnog razvitka građevinskog konstrukterstva u Crnoj Gori.

Upravni odbor Fondacije:
Doc. dr Pero Vujović dipl.inž.građ. predsjednik
Prof. dr Mladen Ulićević dipl.inž.građ. član
Prof. dr Duško Lučić dipl.inž.građ. član