Konkurs


Radi što uspješnije realizacije ciljeva i zadataka iz djelokruga rada Fondacije, posebno kao podrška radu mladih istraživača i njegovanje sjećanja na viziju, rad, humanost i čast Profesora emeritusa Arsenija Vujovića, Fondacija dodeljuje svake godine priznanje i novčanu nagradu mladim građevinskim inženjerima – konstrukterima.

Konkurs za dodjelu Priznanja za ostvarenja realizovana u 2021. godini, biće objavljen u okviru Simpozijuma Građevinarstvo, nauka i praksa (GNP) – Kolašin 2022. godine (08.-12. mart) i biće otvoren do 01. oktobra 2022. godine. Prijave na konkurs slati na adresu i e-mail Fondacije ([email protected] ili [email protected]) .

Dobitniku priznanja se dodjeljuje povelja i plaketa Fondacije uz novčanu nagradu. Upravni odbor fondacije utvrdio je nagradni fond za priznanje od 3000.- EUR. Promocija dobitnika priznanja za 2019. i 2020. godinu će biti organizovana u okviru Simpozijuma Građevinarstvo, nauka i praksa (GNP) – Kolašin 2022. godine (08.-12. mart) .