KONKURS


Radi što uspješnije realizacije ciljeva i zadataka iz djelokruga rada Fondacije, posebno kao podrška radu mladih istraživača i njegovanje sjećanja na viziju, rad, humanost i čast Profesora emeritusa Arsenija Vujovića, Fondacija dodeljuje svake godine priznanje i novčanu nagradu mladim građevinskim inženjerima – konstrukterima.

KONKURS za dodjelu Priznanja za ostvarenja realizovana u 2023. godini objavljen je početom marta 2024. godine u okviru Internacionalne konferencije Građevinarstvo, nauka i praksa (GNP) i biće otvoren do 01. oktobra 2024. godine. Prijave na konkurs slati na adresu i e-mail Fondacije ([email protected] i [email protected]) (flajer).

Dobitniku priznanja se dodjeljuje povelja i plaketa Fondacije uz novčanu nagradu. Upravni odbor fondacije utvrdio je nagradni fond za priznanje od 3000.- EUR.